ขอแค่ให้ถอดล่างแต่หนูเล่นติ้วหมีจัดเต็ม เห็นแล้วประทับใจแทนด้วยเเลยจริงๆ