คำว่าสวยงามราวกะนางฟ้านางสรรค์มันคงเป็นแบบนี้เธอนิเองละสินะ