งานดี งานพรีเมียม ห้องล็อคไอดีละพัน แต่ไม่ได้เปิดรับตลอด