งานตัวใหม่ของ Highsstn ตัวงานยังคงจัดเต็ม มีคุณภาพน่าขมเช่นเดิม