งาน yed ตัวเต็มใหม่ Mame เอากันในอ่างแล้วไปเสร็จคาปากบนเตียง