ตอนแรกเหมือนจะไม่ยอมให้นมเห็นหน้าสุดท้ายก็ใจอ่อนยอมให้ดูของดีเข้าจนได้