ถ้าแบบน้องสาวขาวกลีบหมีสีชมพูสวยงามซะขนาดนี้ไม่เรียกว่างานดีก็ไม่รู้จะให้เรียกว่าอะไร