ทรงซ้อต้องมีรอยสักแบบนี้แหละ แต่ของยังไม่เสียหาย ให้อภัยได้