ทั้งขาวหมวยสวยหุ่นดีแล้วยิ้มแต่ละทีตาเป็นสระอิเห็นแล้วชอบอย่างแรงเลย