นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้มันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ