น้องออยจัดกับผัว ถึงควยจะเล็กหน่อย แต่มีมุก น้องออยให้อภัย