น้องเอาหัวจุ่มแล้ว แต่บอกอย่าดัน แล้วพี่จะอดใจไหวไหม