ปกติเห็นแต่นมได้เห็นหมีเต็ม ๆ สักทีช่างเป็นสาวสวยงานดีทั้งตัวเสียจริง ๆ