พอน้องใช้แปรงแหย่หมีเสร็จก็ยังหยิบเอาขึ้นมาแปรงฟันต่อได้