พืชผักแต่อย่างละอย่างใหญ่ยาวทั้งนั้น ขนาดแค่เห็นยังรู้สึกเจ็บหมีแทนเลย