ภายใต้ผ้าคลุมหัวก็มีสิ่งดี ๆ ซ่อนอยู่ภายในแบบเช่นนี้แล