ภายใต้เสื้อใบกัญชาก็มีของดีหรือก็คือสิ่งล้ำค่าซ่อนเอาไว้อยู่ภายในตัว