สงสัยทำงานเสริมแล้วรายได้ยังไม่พอเลยมาหารับเวท call ต่ออีกทอดนึ่ง