สมกับชื่อว่า Rose เพราะกลีบหมีของเธอมันช่างชมพูใหญ่และสวยงามจริง ๆ