อยากให้เธอลองเปลี่ยนจากกระเด้าลมมาเป็นกระเด้าบนตัวเราแทนจัง

คลิป 1 คลิป 2