อยู่ ๆ จะยกเลิกช่องหรอ แบบนี้ต้องโดนทำโทษโดนการเยดสดแตกในซะแล้ว