อัพเดทงานใหม่ตัวเต็มของสาว Mintra ก็ยังเยสสดจัดเต็มงานดีมีคุณภาพเหมือนเดิม