เพราะมีอะไรเด็ดๆ ดีๆ ให้ดูแบบนี้อยู่ตลอดถึงได้ชอบงานแนวคู่จากทางบ้าน