เย้ยย หลังจากรอมาอย่าง Deerlong ก็ได้เวลาเห็นหมีพร้อมกลีบนางแล้วไง