เล่นทั้งถูและเสียดสีหมีไปมามารัว ๆ ซะขนาดนี้เดี่ยวหมีหนูจะถลอกเอาได้นะ