เห็นมีคนอยากดูงานใหม่ของนางทางเราก็ไปจัดหาแล้วนำมาให้ได้รับชม