เห็นว่าไลฟ์ในแอพใหม่ เอาใจแฟนจัดเสียวไปซะเกือบชัวโมง