เห็นหน้าน้องแล้วบอกสวย แสดงว่าพี่หยังไม่เจอของที่สวยกว่าหน้า แค่เสียบน้ำก็แตกแล้ว