ใครที่ขอบสาวแว่นดัดฟันแล้วอยู่สายบางกรอบดูแล้วน่าจะชอบกะสิ่งนี้