ใครรู้จักเธอบ้าง สะกิดมาบอกหน่อยแอดอยากรู้จักบ้าง เด็ดมาก