ในที่สุดก็เห็นหมี deerlong แบบเต็ม ๆ แบบ Nocensor ของนางสักทีหนึ่ง