ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าอยู่ ๆ วันนึ่งจะเห็นหมีหนู Saizneko ชัดเต็มตาขนาดนี้