ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอนั้นเป็นใคร แต่เธอช่างสวยงานดีถูกใจเสียจริง ๆ เลย