หลุดนักเรียน นักศึกษา

ก็จัดนักศึกษาไปเลยสิ หีสวยแบบนี้เท่าไหร่ก็ยอม