หลุดนักเรียน นักศึกษา

คาชุดไปดิ วันจันทร์ ก็เริ่มเลย