หลุดนักเรียน นักศึกษา

คุณครูไม่ทราบว่าสอนอยู่ที่ไหนพอดีอยากไปสมัครเรียนเพศศึกษาภาคปฏิบัติแบบคาชุดกะคุณครูบ้างจังเลยอะ