หลุดนักเรียน นักศึกษา

งานของเพื่อนบ้านเรา งานดีไม่ใช่เล่นนะ เรียกว่าดีเลยแหละ