งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

งาน casting น้องแกรนไม่เด็ดไม่โดนตรงไหนช่วยเอาปากกามาวงให้ดูหน่อยนะ