หลุดนักเรียน นักศึกษา

ช่วงนี้เปิดเทอมแล้ว ก็ต้องหาค่าใช้จ่ายกันบ้าง