งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

ดูการ live สดในสมัยนี้ซะก่อนเปิดนมโชว์จุกกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว !!