หลุดนักเรียน นักศึกษา

ดูจากหน้าตานึกว่าจะเป็นสาวแว่นเด็กเรียนใส่ ๆ แต่จริง ๆ เป้นสาวแว่นที่ขี้เงี่ยน

คลิป 1 คลิป 2