งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

ตัดหน้าม้าดูเด็กลงไปนิด แต่หน้าอกหน้าใจไม่เด็กเลย