หลุดนักเรียน นักศึกษา

ถึงงานนี้จะผ่านมาสักพักใหญ่ ๆ แล้วแต่ดูอีกกี่ทีก็ยังคงดีต่อใจเสมอมา