หลุดนักเรียน นักศึกษา

ถ้าหมูยังแพง ไก่ก็ยังแพง งั้นลองหันมากิน ‘หนูแทน’ ก็ไม่ว่ากันนะ

คลิป 1 คลิป 2