หลุดนักเรียน นักศึกษา

ถ้าเธอเบื่อขึ้นเค้าเมื่อไหร่เปลี่ยนมาขึ้นเราแทนบ้างก็ได้นะ