งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

น้องกี้น่าจะใช้งานมาเยอะ แต่ก็ได้อยู่นะ