หลุดนักเรียน นักศึกษา

น้องตั้งโอ๋ขาวแบบนี้ พี่จะไหวหรอ