งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

น้องลูกชิ้นกลับมาแล้ว ยังน่าเย็ดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน