งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

น้องออยจัดกับผัว ถึงควยจะเล็กหน่อย แต่มีมุก น้องออยให้อภัย