หลุดนักเรียน นักศึกษา

บอกเย็ดเบาๆ เดี๋ยวแม่ได้ยิน